ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (E-mail 6321204@hotmail.com โทร/โทรสาร 044 569 011 )
 
 
 
 
 
 
อปพร.
_______________________________________________________________________________________________________
อปพร.
 
 
นายสำราญ อบอุ่น
นายสำราญ อบอุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
นายทองม้วน ชัยภา
นายทองม้วน ชัยภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
นายสมจิตร์ สมัญญา
นายสมจิตร์ สมัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
นายสมรไพร วงศ์มา
นายสมรไพร วงศ์มา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกมลศักดิ์ ประสานสุข
นายกมลศักดิ์ ประสานสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.สุริยศักดิ์ ประสมทอง
จ.ส.อ.สุริยศักดิ์ ประสมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัตนพงษ์ วงศ์มา
นายรัตนพงษ์ วงศ์มา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นายวัฒนา สมัญญา
นายวัฒนา สมัญญา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นายไสว ทองสะอาด
นายไสว ทองสะอาด
อปพร. หมู่ 1 ตำบลสะโน
นายสวรรค์ โพธินา
นายสวรรค์ โพธินา
อปพร. หมู่ 1 ตำบลสะโน
นายสำลี ซ่อมแก้ว
นายสำลี ซ่อมแก้ว
อปพร. หมู่ 1 ตำบลสะโน
นายเปียน สินสุพรรณ
นายเปียน สินสุพรรณ
อปพร. หมู่ 1 ตำบลสะโน
นายธรณินทร์ เพชรแสง
นายธรณินทร์ เพชรแสง
อปพร. หมู่ 1 ตำบลสะโน
นายวันที สินัยนาม
นายวันที สินัยนาม
อปพร. หมู่ 2 ตำบลสะโน
นายวิเชียร นามนุ
นายวิเชียร นามนุ
อปพร. หมู่ 2 ตำบลสะโน
นายนรา ก้านหญ้ากลาง
นายนรา ก้านหญ้ากลาง
อปพร. หมู่ 2 ตำบลสะโน
นายเสริม เกษหอม
นายเสริม เกษหอม
อปพร. หมู่ 2 ตำบลสะโน
นายไพรบูรณ์ เทียบคำ
นายไพรบูรณ์ เทียบคำ
อปพร. หมู่ 3 ตำบลสะโน
นายสราวุธ สุดาทอง
นายสราวุธ สุดาทอง
อปพร. หมู่ 3 ตำบลสะโน
นายอุบล สินสุพรรณ
นายอุบล สินสุพรรณ
อปพร. หมู่ 3 ตำบลสะโน
นายสุดใจ ทองบุตร
นายสุดใจ ทองบุตร
อปพร. หมู่ 3 ตำบลสะโน
นายชุม บุญเต็ม
นายชุม บุญเต็ม
อปพร. หมู่ 3 ตำบลสะโน
นายชัยจันทร์ สมัญญา
นายชัยจันทร์ สมัญญา
อปพร. หมู่ 3 ตำบลสะโน
นายกำธร สอนรมย์
นายกำธร สอนรมย์
อปพร. หมู่ 5 ตำบลสะโน
นายบุญธรรม จันดา
นายบุญธรรม จันดา
อปพร. หมู่ 5 ตำบลสะโน
นายนิวัฒน์ อินทร์หอม
นายนิวัฒน์ อินทร์หอม
อปพร. หมู่ 5 ตำบลสะโน
นายสุระ ศรีเพชร
นายสุระ ศรีเพชร
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายเมือง จันดากุล
นายเมือง จันดากุล
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายสมบูรณ์ สวัสดี
นายสมบูรณ์ สวัสดี
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายทิพย์ สินสุพรรณ
นายทิพย์ สินสุพรรณ
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายตือ ชัยภา
นายตือ ชัยภา
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายสมาน ประสาน
นายสมาน ประสาน
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายเพ็ง บุตรดี
นายเพ็ง บุตรดี
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายเลี้ยง ศรีสุข
นายเลี้ยง ศรีสุข
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายดี เลาเลิศ
นายดี เลาเลิศ
อปพร. หมู่ 6 ตำบลสะโน
นายเจริญ สระแก้ว
นายเจริญ สระแก้ว
อปพร. หมู่ 7 ตำบลสะโน
นายจิม หาญเสมอ
นายจิม หาญเสมอ
อปพร. หมู่ 7 ตำบลสะโน
นายสมเพิด นวสมัยนาม
นายสมเพิด นวสมัยนาม
อปพร. หมู่ 7 ตำบลสะโน
นายประเสริฐ นามนุ
นายประเสริฐ นามนุ
อปพร. หมู่ 7 ตำบลสะโน
นายสุฤทธิ์ ยงเพชร
นายสุฤทธิ์ ยงเพชร
อปพร. หมู่ 7 ตำบลสะโน
นายนรินทร์ วงศ์สกุล
นายนรินทร์ วงศ์สกุล
อปพร. หมู่ 8 ตำบลสะโน
นายจรูญ นิลทัย
นายจรูญ นิลทัย
อปพร. หมู่ 8 ตำบลสะโน
นายประเสริฐ คงยืน
นายประเสริฐ คงยืน
อปพร. หมู่ 9 ตำบลสะโน
นายเทือน ชัยภา
นายเทือน ชัยภา
อปพร. หมู่ 9 ตำบลสะโน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615