ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (E-mail 6321204@hotmail.com โทร/โทรสาร 044 569 011 )
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุพัตรา ชัยชนะ
นางสาวสุพัตรา ชัยชนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนรีนาถ แก้วสว่าง
นางสาวนรีนาถ แก้วสว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุพัตรา นามวงศา
นางสาวสุพัตรา นามวงศา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายกมลศักดิ์ ประสานสุข
นายกมลศักดิ์ ประสานสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนิชา สินสุพรรณ์
นางสาวนิชา สินสุพรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรพต สวัสดี
นายบรรพต สวัสดี
คนงานทั่วป
นางสาววรรณิภา จอกแก้ว
นางสาววรรณิภา จอกแก้ว
คนงานทั่วไป
นายรัตนพงษ์ วงศ์มา
นายรัตนพงษ์ วงศ์มา
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615