ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (E-mail 6321204@hotmail.com โทร/โทรสาร 044 569 011 )
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายกุญชร บุญอาจ
นายกุญชร บุญอาจ
ประธานสภา อบต.
นายประโยชน์ มาลา
นายประโยชน์ มาลา
รองประธานสภา อบต.
สิบเอกสมรไพร วงศ์มา
สิบเอกสมรไพร วงศ์มา
เลขานุการสภา อบต.
นายฤทธิชัย ชัยภา
นายฤทธิชัย ชัยภา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสมบูรณ์ นามอนุ
นายสมบูรณ์ นามอนุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายสุภาพ วงค์สกุล
นายสุภาพ วงค์สกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวิเชียร การะเกษ
นายวิเชียร การะเกษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายสราวุธ สุดาทอง
นายสราวุธ สุดาทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายอนุชา ทองดี
นายอนุชา ทองดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายบุญทัน บัวไขย
นายบุญทัน บัวไขย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายกำธร สอนรมย์
นายกำธร สอนรมย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายบุญเลิศ พวกพล
นายบุญเลิศ พวกพล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายถาวร หาญเสมอ
นายถาวร หาญเสมอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นางพรพรรณ นวสิมัยนาม
นางพรพรรณ นวสิมัยนาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายเปลื้อง อบอุ่น
นายเปลื้อง อบอุ่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายประกิต บุญธรรม
นายประกิต บุญธรรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายสมใจ สระแก้ว
นายสมใจ สระแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายประเสริฐ จันดากุล
นายประเสริฐ จันดากุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายชาญ ต่างทอง
นายชาญ ต่างทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615