ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (E-mail 6321204@hotmail.com โทร/โทรสาร 044 569 011 )
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564  doc120201009025938.pdf   09-10-2563  185  4
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวลำพุก ตำบลสะโน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,245 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,980 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบาริหารส่วนตำบลสะโน จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120200519071741.pdf   19-05-2563  324  3
3   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวลำพุก ตำบลสะโน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,245 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,980 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบาริหารส่วนตำบลสะโน จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    01-05-2563  320  4
4   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกประจำไตรมาสที่4  doc120200803023255.pdf   30-09-2562  270  20
5   แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200715083342.pdf   30-09-2562  276  4
6   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไไตรมาสที่3  doc120200802072343.pdf   01-07-2562  195  8
7   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2  doc120200802064803.pdf   01-04-2562  158  10
8   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1  doc120200802064552.pdf   06-01-2562  160  15
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120171221022026.pdf   21-12-2560  525  36
10   ประกวดราคา  ประกาศ   30-11-2560  486  2068
11   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง  ไฟล์เอกสาร   17-11-2560  504  32
12   ประกาศราคากลางสอบราคากลางรถกู้ชีพ  doc120180619071609.pdf   16-06-2560  508  32
13   ประกาศราคากลางถนนดินหมู่ที่ 1(นานางแพงศรี-บ้านหนองเสือ)  ตารางแสดงวงเงิน แบบปร.4   22-02-2560  450  18
14   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 1  doc120180619071338.pdf doc220180619071338.4ม   22-02-2560  332  14
15   โครงการก่อสร้างล้อมรั้วลวดหนามภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวลุมพุก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   05-01-2560  490  74
16   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่  ไฟล์เอกสาร   05-01-2560  355  24
17   โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   05-01-2560  344  30
18   โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบล สะโน    05-01-2560  345  0
19   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   05-01-2560  306  8
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน  ไฟล์เอกสาร   17-03-2559  315  115
21   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบตอกเสาเข็ม)  ไฟล์เอกสาร   26-01-2559  327  12
22   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2559  doc120190701032508.pdf   10-10-2558  189  1
23   ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี(Pavemaent In-Place Recycling)หมู่ที่ 4  ไฟล์เอกสาร   11-08-2558  297  38
24   ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  ไฟล์เอกสาร   11-08-2558  280  24
25   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านแขม ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   18-05-2558  437  10
26   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอาเลา ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   18-05-2558  398  8
27   สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 66 คนๆละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 192 วัน โดยในแต่ละวันจะต้องมีอาหาร คาว 1 อย่าง (ข้าวสวยและกับข้าว 1 อย่างหรืออาหารจานเดียว) และขนมหวานหรือ ผลไม้ 1 อย่าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี สด สะอาด และถูกหลักอนามัย ราคากลาง 253,440 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)    22-11-2556  308  0
28   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไฟล์เอกสาร   09-07-2556  313  8
29   โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะโน หมู่ที่ 1 บ้านสะโน ต.สะโนโดยการเปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมทา  ไฟล์เอกสาร   08-08-2555  277  19
30   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดความกว้าง 7.50 เมตร ความยาว 15.00เมตร พร้อมห้องน้ำอบต. ขนาดความกว้าง 3.00เมตร ยาว 6.00 เมตร และเสาธงขนาดความกว้าง 3.60 เมตร ความยาว 3.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    07-07-2554  212  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615