ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0 4456 9011 )
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข่าวกระทรวงการคลัง  doc120210201033322.pdf   01-02-2564  14  3
2   ประกาศ...การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120210201032752.pdf doc220210201033000.pdf   01-02-2564  21  1
3   ประชาสัมพันธ์ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    15-12-2563  51  0
4   ประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  doc120201201082324.docx   01-12-2563  39  4
5   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  doc120201127084550.docx   27-11-2563  46  3
6   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  doc120201125075307.สะโนพ   11-11-2563  40  10
7   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๔ (กองคลัง)  doc120200715091608.4 กองคลัง   15-07-2563  93  3
8   โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมดีเด่น  doc120200715084546.doc   15-07-2563  86  4
9   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี ๖๒ ข้อบกพร่องแนงทางแก้ไข  doc120200715082903.docx   15-07-2563  78  4
10   การสร้างวัฒธรรมองค์การ  doc120200715075319.docx   15-07-2563  87  4
11   กิจกรรมการปประชาคม  doc120200715074336.doc   15-07-2563  94  0
12   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๒ (กองการศึกษา)  doc120200715072049.pdf   15-07-2563  57  4
13   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๑ (กองการศึกษา)  doc120200715071858.pdf   15-07-2563  57  3
14   การจัดทำแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาศที่๑-๓ (กองคลัง)  doc120200715071601.pdf   15-07-2563  50  4
15   ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  doc120200715054017.doc   15-07-2563  54  2
16   รายงานการแผนป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๒  doc120200714170500.doc   14-07-2563  59  3
17   รายงานการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน  doc120200714170304.doc   14-07-2563  62  2
18   สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ  doc120200714164211.docx   14-07-2563  58  11
19   ประชาสัมพันธ์โครงการวานเทียนพรรษา  doc120200714153755.docx   14-07-2563  54  3
20   การกำกับองค์กรที่ดี  doc120200714153600.doc doc220200714153839.doc   14-07-2563  59  7
21   คู่มือประโยชน์ทับซ้อน  doc120200714152434.docx   14-07-2563  64  3
22   รายงานการบริหารงาน  doc120200714092614.docx   14-07-2563  51  3
23   หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน  doc120200714084142.แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนขั้นเ   14-07-2563  58  3
24   โครงการสร้างขวัญและกำลังใจมอบเกียรติบัตร  doc120200714083933.doc   14-07-2563  64  3
25   นโยบายการบริหารงานบุคคล  doc120200617075448.doc   17-06-2563  58  7
26   มติก.อบต.การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  doc120200617075325.แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนขั้นเ   17-06-2563  60  0
27   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวลำพุก ตำบลสะโน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,245 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,980 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบาริหารส่วนตำบลสะโน จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประชาสัมพันธ์   01-05-2563  86  2
28   ประกาศรับสมัคร  doc120200407064931.สะโน   24-04-2563  119  17
29   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120200422060642.docx   22-04-2563  120  8
30   ประากาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  doc120200417071615.docx   17-04-2563  116  12
31   รางานผลการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    27-03-2562  66  0
32   นโยบายการบริหารงานบุคคล  doc120190624035528.doc   22-02-2562  77  4
33   มติ.ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  doc120190624034003.pdf doc220190624034210.pdf   20-02-2562  82  2
34   แผนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  doc120190624032833.สะโนโบนัส๖๑   14-01-2562  83  1
35   การจัดเก็บภาษี  doc120200731041939.pdf   10-01-2562  60  4
36   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  doc120181114035743.docx doc220181114035743.pub doc320181114035743.docx doc420181114035743.docx doc520181114035743.docx doc620181114035743.docx   27-09-2561  217  106
37   เอกสารเผยแพร่การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย  การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการน้ำเสียสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร ขั้นตอนการบังคับใช้กฏหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น   19-07-2561  187  8
38   ประกาศกำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ประกาศกำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงาน   06-07-2561  375  51
39   นโยบายกำกับองค์กรที่ดี  นโยบายกำกับองค์กรที่ดี   26-04-2561  220  9
40   คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   17-04-2561  235  16
41   โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่  โครงการสถานที่ำงานน่าอยู่   05-04-2561  234  98
42   โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความผูกกพันในองค์กร  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความผูกกพันในองค์กร   02-04-2561  183  19
43   แผ่นพับประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณ  แผ่นพับประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณ   07-03-2561  176  10
44   d  doc120180212141746.php   12-02-2561  131  4
45   ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีประจำปีงบประมาณ 2561  ประชาสัมพันธ์ ภาษี   09-01-2561  123  7
46   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีพนักงานจ้าง  doc120171227081539.pdf   27-12-2560  346  50
47   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120171222035049.ชุดพี่ชาคริต   22-12-2560  207  10
48   ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  doc120180620025313.png   20-12-2560  253  13
49   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ประกาศรับสมัครงาน   01-12-2560  293  78
50   ทดสอบ  เอกสาร   30-11-2560  334  14271
51   ประกาศมาตรฐานจริยธรรม  ประกาศมาตรฐานจริยธรรม   12-11-2560  195  6
52   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีพนักงานจ้าง  ไฟล์เอกสาร   06-03-2560  324  6
53   ประกาศรับสมัตรคนงานทั่วไป  ไฟล์เอกสาร   15-02-2560  308  12
54   ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2559  ไฟล์เอกสาร   12-01-2560  303  19
55   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2560  doc120180620032941.docx   04-01-2560  156  9
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน  ไฟล์เอกสาร   31-10-2559  260  9
57   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559  ไฟล์เอกสาร   27-10-2559  227  21
58   ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559  ไฟล์เอกสาร   20-10-2559  121  12
59   บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน1  doc120180518041826.png doc220180518041826.png   09-10-2559  187  2
60   ประกาศรับสมัตรพนักงานจ้าง  ไฟล์เอกสาร   06-10-2559  125  11
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615