ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (E-mail 6321204@hotmail.com โทร/โทรสาร 044 569 011 )
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    10-08-2564  53  0
2   ประกาศ อบต.สะโน เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา  doc120210806045342.pdf   05-08-2564  54  2
3   สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์    09-07-2564  78  0
4   ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210705023359.pdf   05-07-2564  138  5
5   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  doc120210615064628.pdf   15-06-2564  73  0
6   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566  doc120210722051727.pdf   08-06-2564  56  3
7   สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์    04-06-2564  111  0
8   จดหมายข่าว  doc120210422072535.docx   22-04-2564  129  1
9   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  doc120210420052819.pdf   20-04-2564  115  5
10   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  doc120210420052802.pdf   20-04-2564  122  3
11   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  doc120210420052750.pdf   20-04-2564  109  2
12   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  doc120210420052738.pdf   20-04-2564  106  2
13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  doc120210420052717.pdf   20-04-2564  84  2
14   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210420052659.pdf   20-04-2564  72  1
15   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อ่านต่อ ..   20-04-2564  86  1
16   ข่าวกระทรวงการคลัง  doc120210201033322.pdf   01-02-2564  122  7
17   ประกาศ...การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120210201032752.pdf doc220210201033000.pdf   01-02-2564  123  7
18   ประชาสัมพันธ์ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    15-12-2563  145  0
19   ประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  doc120201201082324.docx   01-12-2563  149  5
20   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  doc120201127084550.docx   27-11-2563  149  3
21   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  doc120201125075307.สะโนพ   11-11-2563  126  13
22   การประชุมสภามัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓    30-08-2563  9  0
23   ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒    25-08-2563  12  0
24   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คั้งที่ ๑    22-08-2563  8  0
25   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๔ (กองคลัง)  doc120200715091608.4 กองคลัง   15-07-2563  206  3
26   โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมดีเด่น  doc120200715084546.doc   15-07-2563  205  5
27   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี ๖๒ ข้อบกพร่องแนงทางแก้ไข  doc120200715082903.docx   15-07-2563  192  6
28   การสร้างวัฒธรรมองค์การ  doc120200715075319.docx   15-07-2563  191  7
29   กิจกรรมการปประชาคม  doc120200715074336.doc   15-07-2563  194  0
30   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๒ (กองการศึกษา)  doc120200715072049.pdf   15-07-2563  142  4
31   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๑ (กองการศึกษา)  doc120200715071858.pdf   15-07-2563  166  3
32   การจัดทำแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาศที่๑-๓ (กองคลัง)  doc120200715071601.pdf   15-07-2563  135  4
33   ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  doc120200715054017.doc   15-07-2563  142  2
34   รายงานการแผนป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๒  doc120200714170500.doc   14-07-2563  170  3
35   รายงานการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน  doc120200714170304.doc   14-07-2563  161  2
36   สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ  doc120200714164211.docx   14-07-2563  153  12
37   ประชาสัมพันธ์โครงการวานเทียนพรรษา  doc120200714153755.docx   14-07-2563  135  3
38   การกำกับองค์กรที่ดี  doc120200714153600.doc doc220200714153839.doc   14-07-2563  178  9
39   คู่มือประโยชน์ทับซ้อน  doc120200714152434.docx   14-07-2563  163  3
40   รายงานการบริหารงาน  doc120200714092614.docx   14-07-2563  148  4
41   หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน  doc120200714084142.แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนขั้นเ   14-07-2563  156  3
42   โครงการสร้างขวัญและกำลังใจมอบเกียรติบัตร  doc120200714083933.doc   14-07-2563  183  3
43   นโยบายการบริหารงานบุคคล  doc120200617075448.doc   17-06-2563  172  10
44   มติก.อบต.การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  doc120200617075325.แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนขั้นเ   17-06-2563  169  0
45   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  doc120210730080725.pdf   10-06-2563  45  0
46   ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ ๒    06-06-2563  11  0
47   การนัดประชุมสภาออบต"สะโน    30-05-2563  13  0
48   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  doc120210730080458.pdf   26-05-2563  46  2
49   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวลำพุก ตำบลสะโน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,245 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,980 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบาริหารส่วนตำบลสะโน จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประชาสัมพันธ์   01-05-2563  202  2
50   ประกาศรับสมัคร  doc120200407064931.สะโน   24-04-2563  202  18
51   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120200422060642.docx   22-04-2563  248  9
52   ประากาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  doc120200417071615.docx   17-04-2563  230  12
53   ภาษีที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210730073125.pdf   20-03-2563  49  2
54   ประชุมสภาสมัญสามัญที่ ๑ ปี๒๕๖๓    16-02-2563  12  0
55   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ื๑    17-10-2562  8  0
56   มาตรการจัดการการพบเห็นหรือการกระทำที่ทำให้เกิดความเสยหายการทุจริต  doc120200804052936.pdf   13-05-2562  10  0
57   รางานผลการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    27-03-2562  185  0
58   นโยบายการบริหารงานบุคคล  doc120190624035528.doc   22-02-2562  188  8
59   มติ.ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  doc120190624034003.pdf doc220190624034210.pdf   20-02-2562  199  5
60   แผนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  doc120190624032833.สะโนโบนัส๖๑   14-01-2562  159  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615