ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0 4456 9011 )
 
 
 
 
 
 
แบบคำร้อง งานถนน
_______________________________________________________________________________________________________
   แบบคำร้อง งานถนน


วันที่กรอกคำร้อง   :
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง   :
เรียน  :
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง :  :
อายุ  :   ปี 
เลขบัตรประชาชน  :
ที่อยู่ บ้านเลขที่  : หมู่ที่ :  ตำบล : 
อำเภอ  : จังหวัด : 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  :
ความประสงค์การยื่นคำร้อง  :
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์   วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์ : 
  วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน : 
  วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์ : 
หมายเหตุ  :
:   

 

คำร้องเลขที่ เรื่อง เนื้อหา ผู้ยื่นคำขอ
 หน้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615