ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (E-mail 6321204@hotmail.com โทร/โทรสาร 044 569 011 )
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

วิสัยทัศน์

“ตำบลเข็มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ประเพณีเด่น เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๕. ส่งเสริมการศึกษา การอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
เสาหลักเมืองประจำตำบลสะโน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสะโน
 
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรจากดอกอัญชัน
     
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 ( โทร/โทรสาร 0-4415-1601 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615